237-hai-zei-chuan-shuo-gacan-ruwu-ren-dao-wojian-nagarashi-shi-gadekiruchi-cha-dian